Armirano smolno vezivo

Armirano smolno vezivo

Post on 21 Kolovoz 2010
To je varijanta smolnog veziva, jer se upotrebljavaju dodaci vlaknastih materija (obično staklena vlakna u obliku tkanine). Pošto je takvo vezivo armirano, mnogo se povećava tvrdoća proizvoda i možemo ga upotrebljavati kod povećanih perifernih brzina i bočnih opterećenja.