Brusne ploče za brušenje opruga

Brusne ploče za brušenje opruga

Post on 06 Rujan 2010
Hitova: 3778

Perforirana brusna ploča sa usjekom
Način naručivanja: 35UP.. D/JxT/UxH

Brusna ploča perforirana sa maticama
Način naručivanja: 36UP .. D/JxT/UxH-Š
Š = broj matica               matica - matični navoj


Upotrebljavaju se za dvokolutno bočno brušenje na posebnim mašinama kao što su WAFIOS, SCHENKER, OMD. Brusne ploče se fiksiraju na potporne ploče posebnim ljepilom ili vijcima. U slučaju fiksacije vijcima, brusne ploče moraju imati ugrađene matice. O vrsti i rasporedu matica, kupac i proizvođač se moraju predhodno dogovoriti. U zavisnosti od namjena i vrste upotrebe, izrađujemo brusne ploče u različitim varijantama: ravne brusne ploče, ravne brusne ploče bez otvora, ravne brusne ploče sa usjekom.
Moguće su i varijante sa otvorima za hlađenje.
Po želji kupca isporučujemo i brusne ploče sa utvrđenim rubom. Brusne ploče za brušenje opruga su u načelu izrađene iz poluplemenitog mešanog korunda (52A) sa keramičkom vezom (V35).
Ako se zahtjeva blag rez, preporučujemo smolno vezivo (B 04, B 08, B 10).
Periferne brzine ne prelaze 32-35 mis.

U tabeli navodimo dimenzije najčešće upotrebljavanih brusnih ploča.

Žica za oprugu Zrno Granulacija Tvrdoća Struktura Vezivo
Debela 52A * 16 - 24 N - Q 4, 5, 6 V ili B
Srednja 52A * 24 - 46 L - N 4, 5, 6 V ili B
Tanka 52A, A * 46 - 60 K - M 4, 5, 6 V ili B


Primjer narudžbe: 35UP1     650/618x90/75x350 mm       52A16/3NO4V35, 35 m/s

Primjer 1Primjer 2

Dimenzija
D x T x H (mm)
Perforacija za hlađenje Matice
150 x 30 x 20    
175 x 50 x 50    
175 x 50 x 0    X
225 x 50 x 50  X  
225 x 50 x 0    X
400 x 60 x 250    
450 x 60 x 200  X  X
450 x 60 x 0  X  X
450 x 65 x 200    
450 x 80 x 40  X, O  X
450 x 80 x 0  X, O  X
600 x 70 x 250  X  X
600 x 75 x 250  X  X
600 x 80 x 250  X  X
600 x 80 x 300  X  X
600 x 80 x 350  X  X
650 x 80 x 350  X  X
650 x 80 x 0  X  
650 x 90 x 300    
660 x 100 x 150  X, O  X
650 x 100 x 350  X  
800 x 100 x 400    X
800 x 120 x 300    
915 x 120 x 200  X, O X


O - perforacija kroz *

Nudimo mogućnost izrade sa primjesama specijalnog sintranog korunda GA sa smolnom ili keramičkom vezom. Ovdje dolaze do izražaja sve prednosti koje nudi taj posebni materijal (veća mogućnost rezanja i trajnost).