Dijamantske krune

Dijamantske krune

Post on 14 Rujan 2010
Hitova: 3409
Dijamantske krune za upotrebu na ručnim rotacionim mašinama

Način naručivanja: Oblik D - T - X - W
502 Bad Gateway Primjer: DKS 32 - 60 - M16

U narudžbi potrebno je navesti materijal predmeta obrade.

Dijamantska kruna
Shema dijamantske krune
1. Stablo S12

502 Bad Gateway

2.
Vijak

nginx/1.10.3
3.
Navojni priključak M16
4. Centralna burgija
5. Dijamantska kruna

Omogućuju izradu otvora za instalacije u različitim konstrukcijskim materijalima: betonu, armiranom betonu, asfaltu i keramici. Upotrebljavaju se ručne rotacione mašine, pogonske moći 800 W i više. Bušenje je suvo. Optimalna radna brzinaje između 5 i 8 m/s. Upotrebljavaju se sa nastavkom za pričvršćivanje sa centralnom burgijom.
Dimenzija krune D - T - X - W (mm) Dimenzija segmenata (mm) Upotrebna dužina krune (mm)
22 - 60 - 7 - 3
32 - 60 - 7 - 3
52 - 60 - 7 - 3
82 - 60 - 7 - 3
105 - 60 - 7 - 3
Dimenzija instaliranih segmenata u odnosu na prečnik krune 50

Dijamantske krune za upotrebu na namjenskim mašinama.
Oblik -D- T- X - W
Primjer: DK 32 - 200 -7 - 4
U narudžbi navedite materijal predmeta obrade.
Prikaz upotrebljivostiPrikaz upotrebljivosti
Namenjene su za izradu otvora za odtoke i instalacije u raznim građevinskim materijalima: betonu, armiranom betonu, asfaltu, kamenu, cigli.
Pri rotaciji je obavezno hlađenje.
Preporučujemo radne periferne brzine od 2 do 4 m/s.