Dijamantske krune

Dijamantske krune

Post on 14 Rujan 2010
Hitova: 4917
Dijamantske krune za upotrebu na ručnim rotacionim mašinama

Način naručivanja: Oblik D - T - X - W
Primjer: DKS 32 - 60 - M16

U narudžbi potrebno je navesti materijal predmeta obrade.

Dijamantska kruna
Shema dijamantske krune
1. Stablo S12
2. Vijak
3. Navojni priključak M16
4. Centralna burgija
5. Dijamantska kruna

Omogućuju izradu otvora za instalacije u različitim konstrukcijskim materijalima: betonu, armiranom betonu, asfaltu i keramici. Upotrebljavaju se ručne rotacione mašine, pogonske moći 800 W i više. Bušenje je suvo. Optimalna radna brzinaje između 5 i 8 m/s. Upotrebljavaju se sa nastavkom za pričvršćivanje sa centralnom burgijom.
Dimenzija krune D - T - X - W (mm) Dimenzija segmenata (mm) Upotrebna dužina krune (mm)
22 - 60 - 7 - 3
32 - 60 - 7 - 3
52 - 60 - 7 - 3
82 - 60 - 7 - 3
105 - 60 - 7 - 3
Dimenzija instaliranih segmenata u odnosu na prečnik krune 50

Dijamantske krune za upotrebu na namjenskim mašinama.
Oblik -D- T- X - W
Primjer: DK 32 - 200 -7 - 4
U narudžbi navedite materijal predmeta obrade.
Prikaz upotrebljivostiPrikaz upotrebljivosti
Namenjene su za izradu otvora za odtoke i instalacije u raznim građevinskim materijalima: betonu, armiranom betonu, asfaltu, kamenu, cigli.
Pri rotaciji je obavezno hlađenje.
Preporučujemo radne periferne brzine od 2 do 4 m/s.