Dijamantski brusni alati za obradu stakla

Diamantski brusni alati za obradu stakla

Post on 14 Rujan 2010
Hitova: 7452
Oblik alata i način naručivanja:
Tabela naručivanja dijamantskih brusnih alata za obradu stakla

Dijamantske alate je moguće naručiti u granulacijama M25 do D251 po FEPA standardu.
Preporuke za dekoraciju:
- M25, M40 - fino brušenje, matiranje
- D46, D54 - fino brušenje pre hemijske obrade
- D213, D251 - grubo brušenje

Dijamantski alat izrađujemo u različitim tipovima metalnih veziva.
Odgovarajući kvalitet brusnog alata određujemo u dogovoru sa korisnikom, pri čemu treba voditi računa o vrsti obrađivanog materijala, kvalitetu površine i načinu brušenja.
Za oštrenje dijamantskih šiljaka nudimo keramičke turpije:
- Oblik 90PR BxCxL 2A150l1H8V20
- Oblik 90KV B/CxL
2A220/lJ10V35 za finu površinu
2A100l1L9V35 za grubu površinu

Dijamantni brusni alati

* Oblik 1FF6Z se upotrebljava i za obradu rubova automobilskih stakala.
Primjer narudžbi:
• 9EE1 150 - 10 - 10 - 60 - V125 119046 - 30MB02
za kariranje stakla
• 100G 42 - 12 - 60 114D181- 50MB02
za perforaciju stakla

Nacin korištenja dijamantnih brusnih alata

Staklo se može obraditi i keramičkim brusnim pločama oblika IST od silicijum karbida ili iz korunda.
Primjer narudžbi za fino kariranje: 1 ST 150x10x25 2A32011 P12V22.