Montaža

Montaža

Post on 13 Rujan 2010
Hitova: 3775

Dijamantski i bornitridni alati

Brusni alat DIABON je tako precizno izrađen da kod pravilne montaže radialni i aksialni udar nije veći od 0,02 mm. Tolerancija otvora je H7.
Kod montaže se upotrebljavaju izbalansirane prirubnice. Dodirne površine prirubnica - vreteno i prirubnica - brusni alat, moraju biti čiste.
Brusni alat sa čeonom brusnom oblogom ima strelicom naznačen smjer okretanja, koji obavezno treba poštovati kod montaže na brusnoj mašini.
Za efikasan i ekonomičan rad brusnog alata DIABON nije dovoljan samo pravilno izabran materijal i oblik, već i pravilna upotreba tih parametara.
Mašine za rad sa dijamantskim ili CBN brusnim alatom moraju biti stabilno konstruisane i dobro održavane da ne bi u toku rada dolazilo do vibracija.
Vibracije mašine dovode do slabije kvalitete obrađivane površine i kraćeg trajanja brusnog alata.