Opća pravila zaštite kod brušenja

Opća pravila zaštite kod brušenja

Post on 15 Rujan 2010
Hitova: 3592

Za sigurno brušenje su odgovorni:
• proizvođač brusnih mašina
• proizvođač brusnih alata
• korisnik brusnog alata

Zaštita kod brušenja
Proizvođač brusnih mašina mora osigurati stabilnost konstrukcije brusne mašine i sigurnost zaštitnog kućišta. Proizvođač brusnog alata mora osigurati sigurnost brusnog alata.
To se postiže izborom najprimjernijih komponenti i najprimjernijih tehnoloških postupaka u procesu proizvodnje.

Sam proizvodni proces prate i završavaju kontrolni postupci koji osim kvalitete,  osiguravaju i zaštitu na radu. Bitan dio ovih postupaka je baš ispitivanje efikasnosti zaštitnih mjera. Uputstva za sigurnu upotrebu se nalaze na samom brusu ili na etiketi (podatci o dozvoljenom broju obrtaja u minuti ili načinu brušenja).

Kontrola zaštite obuhvaća:
• kontrolu tvrdoće kod povećane periferne brzine (centrifugaIno opterećenje)
• vizualnu kontrolu
• zvučnu kotrolu, kod keramičkih bruseva većih prečnika od 80 mm.

Kontrola se izvodi u skladu sa propisima. Korisnik brusnog alata mora osigurati pravilno uskladištenje, pravilan transport brusnog alata do radnog mjesta i pravilnu montažu.
Prilikom rada ne smije prekoračiti propisanu maksimalnu perifernu brzinu, navedenu na atestnom listu, koji je priložen uz svaki brusni alat.
Radnik, brusač mora biti upoznat sa pravilima o sigurnom brušenju.
Kod kontrole parametara naših proizvoda se usklađujemo po sljedećim standardima:
• za standardne dimenzije po DIN ISO 603-1, do 603-12
• za tolerancije prečnika (TD), debljine (TT) i otvora (TH) po DIN ISO 13942
• za toleranciju neizbalansiranosti po EN DIN ISO 6103
• za toleranciju pravog i kružnog toka po DIN ISO 13942
• konačna kontrola proizvoda po EN DIN 12413, točka 5.