Postavljanje brusnog alata

Postavljanje brusnog alata

Post on 15 Rujan 2010
Hitova: 7102
Postupak
Brusne ploče treba da postavljaju samo iskusni i odgovorni radnici. Prije postavljanja potrebno je, na slobodno visećoj brusnoj ploči, izvesti ispitivanje na zvuk. Montaža brusne ploče na vreteno ili drugu napravu za pričvršćivanje mora proteći lako i bez upotreba sile i mora osigurati sigurno postavljanje. Brusnu ploču treba pričvrstiti prirubnicama od ljevanog željeza, čelika ili sličnog materijala, osim kad način upotrebe ili vrsta rada ne zahtjevaju drugačiji način pričvršćivanja. Između brusne ploče i prirubnice za pričvršćavanje moramo postaviti podlogu od elastičnog materijala (guma, meki karton, polst, koža, ... ). Poslije svakog novog postavljanja treba brusnu ploču pustiti u probni rad. Probni rad treba da traje najmanje 5 minuta, pri punoj radnoj brzini. Pri tom treba preduzeti mjere zaštite u zoni opasnosti u blizini mašine.
Tek po ovako uspješno obavljenim probama, možemo početi sa upotrebom brusa.
Pri radu ne smijemo prekoračiti maksimalno dozvoljenu perifernu brzinu koja je označena na etiketi ili na brusu. Zato još prije montaže provjerimo, da li broj obrtaja u minuti, koji je naveden na mašini, ne prelazi maksimalno dozvoljen broj obrtaja brusnog alata.
Posebnu pažnju treba posvetiti brusnim mašinama, koje imaju mogućnost promjene broja okretaja brusnog alata i brusnim mašinama sa pneumatskim pogonom.
Kod brusnih alata koje pričvršćujemo na noseće ploče (brusne ploče, obruči, segmenti) vijcima imaju zato ugrađenu jednu ili više vijaka, obavezno provjeravamo dužinu vijaka za pričvršćivanje.
Oni nesmiju biti predugački jer prilikom pričvršćivanja mogu da iščupaju matice.

Pričvršćivanje ravnih brusnih ploča
Pričvršćivanje prirubnicama na osovinu

Ravne brusne ploče sa malim otvorima
Način pričvršćivanja i vrste prirubnica za pričvršćivanje za različite oblike brusnog alata, kako ih propisuje DSA.

Ravne brusne ploče sa velikim otvorima
D = prečnik brusa
S = prečnik prirubnice za pričvršćavanje
Brusne ploče bez zaštitnog kućišta

Ravne brusne ploče sa velikim otvorima

Brusne ploče bez zaštitnog kućišta
Brusne ploče bez zaštitnog kućišta

Lepljenje na montažnu podlogu
Lepljenje na montažnu podlogu

Brusne ploče i obruči za ravno brušenje, ljepljeni na metalne prirubnice.

Zategnuti na montažnu podlogu
Zategnuti za montažnu podlogu
Brusne ploče i obruči sa ugrađenim maticama za ravno brušenje, prišrafljeni za metalnu prirubnicu.

Redosljed zatezanja vijaka
Redosljed zatezanja vijaka
Za zatezanje šrafova kod prirubnica sa većim brojem vijaka upotrebljavamo momentni ključ. Upotrebljeni navoj po pravilu ne smije da prijeđe 27 Nm. Zatezanje vijaka vrši se u križnom redosljedu (gledaj sliku).

Postavljanje segmenata u glavu za pričvršćivanje
Postavljanje segmenata u glavu za pričvršćivanje
Glava za pričvršćivanje za postavljanje segmenata.

Postavljanje sa centralno ugrađenim elementima za pričvršćivanje
Postavljanje sa centralno ugrađenim elementima za pričvršćivanje
Postavljanje bruseva sa ugrađenom maticom ili sa stablom.

Posle montaže namještamo zaštitno kućište.