Preporuke

Preporuke

Post on 15 Rujan 2010
Hitova: 3189
Brušenje može biti:
• mokro: sa upotrebom tekućine za hlađenje ili
 • suho: bez upotrebe tekućine za hlađenje.

Grubo čišćenje brušenjem i rezanje su po pravilu suho brušenje. Brušenje nemetala, precizno brušenje i (u većini slučajeva) brušenje alata se izvodi sa upotrebom tekućine za hlađenje. Brusni alati sa keramičkom vezom nisu osetljivi na kemijski utjecaj tekućine za hlađenje.
Kada pri mokrom brušenju upotrebljavamo alate sa smolnim vezivom, treba izabrati posebna veziva, koja su manje osjetljiva na djelovanje tekućine za hlađenje.
U takvom slučaju, kod naručivanja treba navesti da će brus biti upotrebljen pri mokrom brušenju.
Smolna veziva predviđena za mokro brušenje su B03, B08, B09, BIO, BIL
Kod mokrog brušenja moramo poštovati ova pravila:
• hlađenje neka bude obilno, mlaz tekućine za hlađenje mora biti širok kao brusni alat i usmjeren tako da ispire brusni alat i hladi predmet obrade.
• sredstvo za hlađenje mora ispunjavati sledeće zahtjeve:
• mora imati učinak hlađenja, podmazivanja, kao deterdžentni i antikorozivni učinak
• ne smije da se pjeni
• ne smije biti zapaljivo
• ne smije biti podložno kvarenju
• i ekološki neškodljivo

Upozorenje: Ako je brušenje mokro, po završenoj obradi, obavezno je centrifugiranje brusnog alata. To je potrebno, jer je brus natopljen tekućinom za hlađenje, neuravnotežen i pri ponovnom puštanju mašine može da uzroči lom. Kod bruseva sa smolnom vezom, centrifugiranje je potrebno iz još jednog razloga, da spriječi štetno djelovanje tekućine za hlađenje u toku mirovanja brusa.