Brusni dijamantski i bornitridni alati

Dijamantska brusna ploča sa smolnim vezivom za površinsko brušenje stakla ili keramike

on 15 Rujan 2010
Hitova: 3335

Dijamantska brusna ploča sa smolni m vezivom za površinsko brušenje stakla ili keramike

Dijamantske brusne ploče sa smolnim vezivom za površinsko brušenje stakla ili keramike nudimo u dimenzijama 300, 400 ili 600 mm u sljedećim granulacijama:
- grubo: D181, D301
- srednje: D76, D126
- fino: D39, D54

Primjer narudžbi: lA2M D - W - X - H
Izbor dimenzija:
1 A2M 400 - 150 - 5 - 35
1A2M 400 - 175 - 5 - 40
1A2M 600 - 230 - 5 - 38

Ploče ove vrste možemo ponuditi za ručno ili automatsko brušenje.

Izbor dijamantskih brusnih alata za brušenje kristalnog stakla

on 15 Rujan 2010
Hitova: 2789
Brusni alati za brušenje kristalnog stakla
Oblik Dimenzija

9EEl 80-20-10-V 140
9EE 1 100-10-10- V 115
9EEI 12-8-1O-Vl1O
9EE112-10-10-VI15
9EEl 150-8-1O-VIlO
9EEI 150-10-10- V1I5
9EEl 150-13-1O-V 110
9EEl 150-15-1O-V115
9EEl 150-20-1O-V135
9EEl 150-25-10- V 115
9EEl 150-30-1O-V1051V135
9EEl 150-32-1O-V1101V150
9EEl 150-35-1 O-V 140
9EEl 200-8-10- V 135
9FFl 100-20-10-R40
9FFl 50-1O-1O-R1O
9FF l 150-16-1O-R8
9FFl 250-20-1O-60-RIO
9FFl 250-35-1O-60-R20
9FFl 250-35-1O-60-R40

1A1 150-30-10-60
1A1 150-25-10-60

Dijamantske krune

on 14 Rujan 2010
Hitova: 3409
Dijamantske krune za upotrebu na ručnim rotacionim mašinama

Način naručivanja: Oblik D - T - X - W
Primjer: DKS 32 - 60 - M16

U narudžbi potrebno je navesti materijal predmeta obrade.

Dijamantska kruna
Shema dijamantske krune
1. Stablo S12
2. Vijak
3. Navojni priključak M16
4. Centralna burgija
5. Dijamantska kruna

Omogućuju izradu otvora za instalacije u različitim konstrukcijskim materijalima: betonu, armiranom betonu, asfaltu i keramici. Upotrebljavaju se ručne rotacione mašine, pogonske moći 800 W i više. Bušenje je suvo. Optimalna radna brzinaje između 5 i 8 m/s. Upotrebljavaju se sa nastavkom za pričvršćivanje sa centralnom burgijom.
Dimenzija krune D - T - X - W (mm) Dimenzija segmenata (mm) Upotrebna dužina krune (mm)
22 - 60 - 7 - 3
32 - 60 - 7 - 3
52 - 60 - 7 - 3
82 - 60 - 7 - 3
105 - 60 - 7 - 3
Dimenzija instaliranih segmenata u odnosu na prečnik krune 50

Dijamantske krune za upotrebu na namjenskim mašinama.
Oblik -D- T- X - W
Primjer: DK 32 - 200 -7 - 4
U narudžbi navedite materijal predmeta obrade.
Prikaz upotrebljivostiPrikaz upotrebljivosti
Namenjene su za izradu otvora za odtoke i instalacije u raznim građevinskim materijalima: betonu, armiranom betonu, asfaltu, kamenu, cigli.
Pri rotaciji je obavezno hlađenje.
Preporučujemo radne periferne brzine od 2 do 4 m/s.

Diamantski brusni alati za obradu stakla

on 14 Rujan 2010
Hitova: 4690
Oblik alata i način naručivanja:
Tabela naručivanja dijamantskih brusnih alata za obradu stakla

Dijamantske alate je moguće naručiti u granulacijama M25 do D251 po FEPA standardu.
Preporuke za dekoraciju:
- M25, M40 - fino brušenje, matiranje
- D46, D54 - fino brušenje pre hemijske obrade
- D213, D251 - grubo brušenje

Dijamantski alat izrađujemo u različitim tipovima metalnih veziva.
Odgovarajući kvalitet brusnog alata određujemo u dogovoru sa korisnikom, pri čemu treba voditi računa o vrsti obrađivanog materijala, kvalitetu površine i načinu brušenja.
Za oštrenje dijamantskih šiljaka nudimo keramičke turpije:
- Oblik 90PR BxCxL 2A150l1H8V20
- Oblik 90KV B/CxL
2A220/lJ10V35 za finu površinu
2A100l1L9V35 za grubu površinu

Dijamantni brusni alati

* Oblik 1FF6Z se upotrebljava i za obradu rubova automobilskih stakala.
Primjer narudžbi:
• 9EE1 150 - 10 - 10 - 60 - V125 119046 - 30MB02
za kariranje stakla
• 100G 42 - 12 - 60 114D181- 50MB02
za perforaciju stakla

Nacin korištenja dijamantnih brusnih alata

Staklo se može obraditi i keramičkim brusnim pločama oblika IST od silicijum karbida ili iz korunda.
Primjer narudžbi za fino kariranje: 1 ST 150x10x25 2A32011 P12V22.

Dijamantske kružne pile

on 14 Rujan 2010
Hitova: 2819
Dijamantske kružne pileJezgra dijamantske kružne pile

Potrebne napomene pri naručivanju:
IDENT D - T - X - H  specifikacija materijala
Primjer narudžbe: C1 300 - 2,4 - 5 - 25,4     AS

Tabela dimenzijaTabela dimenzija

Za pojedine materijala (granit, mramor) izrađujemo pilu koja proizvodi smanjenu buku - oznaka SIC2 (SIC3). Osim izrade novih proizvoda, u Swaty-u se bavimo i reparacijom dijamantskih pila, dijamantskih kruna i obnavljamo listove kružnih pila.