Rad sa ručnim brusnim mašinama

Rad sa ručnim brusnim mašinama

Post on 15 Rujan 2010
Hitova: 3321


Primjer osobnih zaštitnih sredstava

Ručne brusne mašine spadaju u red najrasprostranjenijih brusnih mašina, zato ne iznenađuje podatak da u radu sa njima često dolazi do nepravilnosti. Pored općih pravila, potrebno je osigurati još i sljedeće:
• Ako brusna mašina ima pneumatski pogon, potrebno je redovno provjeravati broj obrtaja i usklađivati ih sa deklaracijom mašine.
• Upotreba brusnih mašina bez zaštite nije dozvoljena.

Izuzetak su obostrano konusne brusne ploče, oblika 4K sa nagibom 1 : 16 i odgovarajućim prirubnicama za montažu po DSA.
• Brusnim pločama za rezanje se ne smije bočno brusiti, jer za to nisu namjenjene i ne mogu da izdrže veliko bočno opterećenje.
Za bočno brušenje se mogu upotrebiti samo udubljene brusne ploče, debljine 4mm i više.
• Upotreba osobnih zaštitnih sredstava (naočale, rukavice, kožna pregača) je obavezna.