Ravnanje brusnog alata

Ravnanje brusnog alata

Post on 15 Rujan 2010
Hitova: 6822
Ako se kod upotrebe brusna ploča otopi ili začepi strugotinom ili ako dođe do geometrijskih odstupanja, moramo brusnu ploču poravnati.
 Kod rada sa dijamantskim poravnačima vodimo računa o ovome:
• kod izbora poravnjača sa jednim dijamantskim zrnom, za orjentaciju nam treba ova tabela:

Prečnik brusa D (mm) Karat ( 1 Karat = 0,2 g )
 100  0,25 - 0,5
150 0,3 - 0,6
200 0,5 - 1
300 0,8 - 1,2
400 1 - 1,5
500 1,2 - 2,5
600 2 - 3
800 i više 3


• radni ugao između brusnog alata i poravnjača sa jednim dijamantskim zrnom iznosi 100 do 150.
• dubina skidanja ne smije da prolazi 0,03 mm.

Radni kut brusnog alata i poravnanja sa više dijamantskih zrna iznosi 90°
• radni kut između brusnog alata i poravnjača sa više dijamantskih zrna iznosi 90°

Obilno hlađenje prije poravnanja
• još prije poravnanja omogućimo obilno hlađenje usmjereno direktno na dijamant

Finiju površinu postižemo sa manjom dubinom skidanja i manjim pomicanjem