Smolno vezivo

Smolno vezivo

Post on 21 Kolovoz 2010
Glavni sastojci smolnih veziva su fenolformaldehidne smole i aktivna i neaktivna punila. Kod toplotne obrade fenol-formaldehidne smole se kondezuju u nerastvorljiv i netopljiv oblik. Punila reguliraju neke tehnološke osobine, osobine brušenja i karakter tvrdoće veziva. Manje je osjetljivo na potrese, udarce i promene temperature od keramičkog veziva, ali je osjetljivije na djelovanje vlage i alka-lnih tekućina za hlađenje.