Specifikacija materijala

Specifikacija materijala

Post on 13 Rujan 2010
Hitova: 4232
Granulacija abraziva
Kod izbora granulacije uzimamo u obzir da finije grannulacije daju bolje i kvalitetnije obrađene površine, povećavaju postojanost profila, ali smanjuju učinak brušenja.
Zato je najekonomičnije izabrati najgrublju granulaciju sa kojom još uvek postižemo željenu kvalitetu obrade.
Veličine dijamantskog i CBN zrna su navedene po standardu FEPA.

Tabela granulacijaSpecifikacija materijala