Zaštitna kućišta

Zaštitna kućišta

Post on 15 Rujan 2010
Hitova: 2936


Primjer zaštitnog kućišta na stabilnoj brusnoj mašini za ručno koristenje

Brusni alat mora biti osiguran zaštitnim kućištem koje je izrađeno od čelika ili sivog ljeva i prilagođeno mašini i uvjetima rada. Rastojanje između nosača i brusa ne smije biti veći od 3 mm, rastojanje između zaslona kućišta i brusa ne smije biti veća od 5 mm. Radni kut nesme biti veći od 65°.
Kod mašina sa rucnim korištenjem potrebno je da se micanjem naslona i zatvaranjem kućišta sa zaslonom prati habanje brusa.